Google Books për iPhone

12/02/2009 21:51


Google ka përgatitur versionin e ri të katalogut të vet të dedikuar për pajisjen e popullarizuar iPhone.

Me këtë veprim u është mundësuar përdoruesve të iPhone dhe iPod Touch të shfletojnë 1.5 milionë libra (për përdoruesit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës) apo 500.000 për përdoruesit ndërkombëtarë, ku biem edhe ne.

Google ka shfrytëzuar njohjen automatike të teksteve në mënyrë që të jetë në gjendje të shndërrojë librat në formatin i cili është i përshtatshëm për lexim në ekrane të vogla.

Disa tekste të cilat janë në formatin i cili është i vështirë për tu skanuar ende nuk janë në dispozicion, por do të duhej të paraqiteshin pasi që ata të avancojnë teknologjinë.

Back

Search site

© Copyright 2009.All rights reserved.Powered by Zbavitu-24or.Ch